0

Yo are so beautiful as You are - Magix Music Maker

 

Be your self and not who you will be outside the real life like photoshop done with your body or face.
You are so beautiful as You are

Var dig själv och inte vem du kommer att vara utanför det verkliga livet som du kan bli i photoshop gjort med din kropp eller ansikte.
Du är så vacker som Du är <3